Nhà cho thuê tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

52 kết quả bất động sản
Dường Lê Thái Tổ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
25 1600 m²
Thành phố Bắc Ninh
420 m²
Phạm Ngũ Lão
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Võ Cường, bắc ninh, bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
60 m²
kia bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
580 đường nguyễn trãi, phường võ cường, thành phố bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
5 90 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
54 m²
Huyền Quang Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Huyền Quang Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà