Nhà bán Nhà phố tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1.775 kết quả bất động sản
Huỳnh Tấn Phát
Quận 7
4 42 m²
Huỳnh Tấn Phát Quận 7
Quận 7
3 72 m²
Nguyễn Thị Thập Quận 7
Quận 7
142 m²
83 đào tông nguyên,Nhà bè
Quận 7
4 64 m²
83 đào tông nguyên,Nhà bè
Quận 7
4 64 m²
83 đào tông nguyên,Nhà bè
Quận 7
3 48 m²
Quận 7
4 150 m²
Quận 7
3 65 m²
Quận 7
4 90 m²
1015 huynh tân phat p phu thuận quận 7
Quận 7
6 265 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà