Nhà bán Nhà phố tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

373 kết quả bất động sản
205/38 Tân Hòa Đông, quận 6
Quận 6
33,80 m²
409 Bến Phú Lâm
Quận 6
48,10 m²
449 Nguyễn văn Luông, Phường 1, Quận 6
Quận 6
115 m²
Đường 32C khu dân cư Bình Phú quận 6
Quận 6
3 150 m²
An Dương Vương cuối Lý Chiêu Hoàng
Quận 6
4 60 m²
Bình Phú Quận 6
Quận 6
72 m²
Quận 6
4 64 m²
An dương vương phường 10 quận 6.
Quận 6
5 226 m²
1 Đường Bình Phú
Quận 6
68 m²
Quận 6
5 82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà