Nhà bán Nhà phố tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

52 kết quả bất động sản
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
5 125 m²
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Huyện An Dương
48,50 m²
Phòng bán dự án đất xanh miền bắc tại Pruksa Town Hoàng Huy đường máng nước an đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
4 75 m²
Khu đô thị PG An Dương
Huyện An Dương
3 100 m²
Trang Quan An Đồng
Huyện An Dương
3 76 m²
Đường Chùa Nghèo An Đồng
Huyện An Dương
3 50 m²
Huyện An Dương
3 50 m²
An Trang, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
78 m²
Máng Nước
Huyện An Dương
48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà