Nhà bán Nhà phố tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

2.225 kết quả bất động sản
Dương Nội Hà Đông
Quận Hà Đông
4 50 m²
Quận Hà Đông
3 30 m²
Quận Hà Đông
4 33 m²
Quận Hà Đông
115 m²
Phan Đình Giót Hà Đông
Quận Hà Đông
3 34 m²
Vạn Phúc Hà Đông
Quận Hà Đông
4 40 m²
Vạn Phúc Hà Đông
Quận Hà Đông
4 40 m²
Vạn Phúc Hà Đông
Quận Hà Đông
3 34 m²
Quận Hà Đông
34 m²
Hà Trì Hà Cầu
Quận Hà Đông
4 42 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà