Nhà bán Nhà phố tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

25 kết quả bất động sản
86 Hoa Son, Chuc Son, Chuong My
Huyện Chương Mỹ
1 75 m²
Mặt đường QL6 khu Cổng Làng, trung tâm TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
75 m²
Huyện Chương Mỹ
6 67,50 m²
thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Huyện Chương Mỹ
60 m²
TT. Xuân Mai Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
2 125 m²
Huyện Chương Mỹ
70 m²
Lô 2, Liền kề 1, Lộc Ninh Singashine, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
5 67,50 m²
Huyện Chương Mỹ
67,50 m²
Đường 6 tt. Chúc Sơn
Huyện Chương Mỹ
68 m²
TT. Xuân Mai Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
24 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà