Nhà bán Nhà phố tại Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

3 kết quả bất động sản
Hải Thượng Hải Thượng
Huyện Tĩnh Gia
32 1200 m²
Đường 513
Huyện Tĩnh Gia
10 820 m²
Đường 513, Thanh Hoá, Việt Nam
Huyện Tĩnh Gia
32 1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà