Nhà bán Nhà phố tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

26 kết quả bất động sản
Phường3,thành phố tây ninh
Thị xã Tây Ninh
3 240 m²
30/4
Thị xã Tây Ninh
135 m²
Thị xã Tây Ninh
147 m²
Thị xã Tây Ninh
308 m²
Tây Ninh Phường 2
Thị xã Tây Ninh
3 254 m²
Pasteur
Thị xã Tây Ninh
3 254 m²
Hẻm 36 Cách Mạng Tháng Tám Khu phố 3
Thị xã Tây Ninh
2 190 m²
Yếu Kêu, Khu phố 2, Phường 2, TP Tây Ninh
Thị xã Tây Ninh
2 50 m²
446 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh.
Thị xã Tây Ninh
270 m²
Ba Mươi Tháng Tư Thành phố Tây Ninh
Thị xã Tây Ninh
1 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà