Nhà bán Nhà phố tại Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

6 kết quả bất động sản
Huyện Gò Dầu
2 188 m²
xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
2 100 m²
xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
2 100 m²
xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
2 100 m²
Ô1/199, KP Thanh Hà,Thị Trấn Gò Dầu, Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
2 140 m²
huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Gò Dầu
12 300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà