Nhà bán Nhà phố tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

6 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
2 136 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
300 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
900 m²
Thôn 2- Hàm Liêm- Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận. Số DT chủ đất: 0904.081.019
Huyện Hàm Thuận Bắc
48 m²
Ham Thang Pharmacies, Hàm Thuận Bắc District, Binh Thuan, Vietnam
Huyện Hàm Thuận Bắc
2 140 m²
chợ lại yên, hàm thắng
Huyện Hàm Thuận Bắc
2 180 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà