Bán Nhà Phố

80.877 kết quả bất động sản
5 Thạnh Xuân 43
Quận 12
2 80 m²
Thạnh Xuân 46 Quận 12
Quận 12
2 45 m²
Quận Tân Phú
4 60 m²
Hà Huy Giáp Quận 12
Quận 12
4 72 m²
Quận Bình Tân
4 160 m²
Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận
Quận 7
4 120 m²
Quận Gò Vấp
224 m²
Thạnh Xuân 52 Quận 12
Quận 12
2 51 m²
Lê Văn Lương Phước Kiển
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
Huyện Nhà Bè
4 40 m²