Nhà bán Môi giới tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

18 kết quả bất động sản
đường sô 12
Quận Bình Tân
5 84 m²
Quận Bình Tân
5 72 m²
quan 1
Quận Bình Tân
4 232 m²
Liên khu 4-5
Quận Bình Tân
5 60 m²
Số 6
Quận Bình Tân
4 70 m²
42/37 Đường số 5
Quận Bình Tân
8 195 m²
42/37 đường số 5
Quận Bình Tân
8 195 m²
Đường Bình Thành , Quận Bình Tân
Quận Bình Tân
4 216 m²
Quận Bình Tân
4 43 m²
quan 1
Quận Bình Tân
156 m²
Quận Bình Tân
4 211 m²
Quận Bình Tân
248 m²
Quận Bình Tân
80 m²
Đường Bình Thành Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 218 m²
Đường Liên khu 5-6 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 248 m²
Quận Bình Tân
4 168 m²
Liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 76 m²
Liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà