Nhà bán Khác tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

62 kết quả bất động sản
Quận 8
4 250 m²
đường 41 - Phú Định p16 Q8
Quận 8
4 50 m²
Quận 8
40 m²
Quận 8
148 m²
Quận 8
30 m²
Quận 8
48 m²
Quận 8
68 m²
Quận 8
68 m²
Quận 8
30 m²
Quận 8
20 m²
Quận 8
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà