Nhà bán Khác tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

85 kết quả bất động sản
Thạnh Xuân 13
Quận 12
4 112 m²
913 Hà Huy Giáp
Quận 12
4 166 m²
Hà Huy Giáp Quận 12
Quận 12
3 165 m²
q12
Quận 12
2 96 m²
Nguyễn Văn Quá Quận 12
Quận 12
2 71 m²
Thạnh Lộc Quận 12
Quận 12
2 105 m²
-- Đường/Phố --
Quận 12
4 72 m²
tch 33 kp 2
Quận 12
1 120 m²
Hà Huy Giáp Quận 12
Quận 12
2 90 m²
Thạnh Lộc, Quận 12
Quận 12
1 60 m²
122 Đông Hưng Thuận 2
Quận 12
2 32 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà