Nhà bán Khác tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

15 kết quả bất động sản
Khu phố 1 thị trấn An Dương, huyện An Dương
Huyện An Dương
2 110 m²
Thôn đông xã đồng thái
Huyện An Dương
2 56 m²
xã An Hồng, Hải Phòng, Việt Nam
Huyện An Dương
223 m²
An TRang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
160 m²
đường Máng Nước,xã An Đồng,huyện An Dương
Huyện An Dương
2 85 m²
km 89 Quốc Lộ 5 mới, Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hỉa Phòng
Huyện An Dương
3 131 m²
chợ Hoàng Mai
Huyện An Dương
3 60 m²
Hoàng Mai Đồng Thái
Huyện An Dương
2 54 m²
Thôn Hoàng Mai - Đồng Thái
Huyện An Dương
2 54 m²
40B cống đông an đồng
Huyện An Dương
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà