Nhà bán Khác tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

186 kết quả bất động sản
Quận Thanh Xuân
4 33 m²
Quận Thanh Xuân
3 34 m²
Kim Giang Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
33 m²
Kim Giang Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
44 m²
Quận Thanh Xuân
41 m²
Khương Đình Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
3 32 m²
Quận Thanh Xuân
4 40 m²
Khương Trung Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
3 30 m²
Quận Thanh Xuân
3 32 m²
Quận Thanh Xuân
4 38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà