Nhà bán Khác tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

9 kết quả bất động sản
177 Nguyễn Văn Linh
Quận Hải Châu
2 49 m²
152 Trưng Nữ Vương
Quận Hải Châu
2 54 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
178 m²
Trương Chí Cương Hải Châu
Quận Hải Châu
2 67 m²
Tiểu La Hải Châu
Quận Hải Châu
2 200 m²
408 Hoàng Diệu
Quận Hải Châu
2 76 m²
Hải Phòng Thanh Khê
Quận Hải Châu
1 16 m²
Bạch Đằng Hải Châu
Quận Hải Châu
2736 m²
Trương Chí Cương Hải Châu
Quận Hải Châu
2 42 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà