Nhà bán Khác tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

12 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
125 m²
546 Tôn Đản
Quận Cẩm Lệ
2 88 m²
158 Ông Ích Đường
Quận Cẩm Lệ
2 80 m²
k 464 trường chinh
Quận Cẩm Lệ
3 74 m²
Cẩm Nam 2 Hòa Châu
Quận Cẩm Lệ
2 175 m²
Tôn Đản Hòa Phát
Quận Cẩm Lệ
54 m²
Nguyễn Khang Hòa An
Quận Cẩm Lệ
4 83 m²
nguyễn tri phương hòa xuân
Quận Cẩm Lệ
3 100 m²
Tôn Đản Hòa Phát
Quận Cẩm Lệ
69 m²
Nguyễn Đình Tứ - Bắc Sơn
Quận Cẩm Lệ
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà