Nhà bán Khác tại Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

5 kết quả bất động sản
Thị xã Hà Tiên
50 450 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Số 39 quoc lo 80, kp 1, phuong phao dai
Thị xã Hà Tiên
3 400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà