Nhà bán Khác tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

3 kết quả bất động sản
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
3 320 m²
Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Huyện Cam Lâm
1160 m²
ĐT657I
Huyện Cam Lâm
220 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà