Nhà bán Khác tại Bình Thuận

12 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
180 m²
Quốc lộ 1 Hàm Thuận Bắc
Huyện Hàm Thuận Bắc
1400 m²
Thành phố Phan Thiết Phú Tài
Thành phố Phan Thiết
85 m²
Cường Để Bình Hưng
Thành phố Phan Thiết
1 52 m²
55/2 đường Lò Tỉn, Phường Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
1 100 m²
Hàm Cường Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
1 1000 m²
Mũi né 2, Phan Thiết, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
1 32 m²
Thành phố Phan Thiết
105 m²
cuối đường lâm đình trúc
Thành phố Phan Thiết
92 m²
261a Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Thành phố Phan Thiết
1 126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà