Nhà bán Biệt thự/ Villa tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

93 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
420 m²
Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
2 240 m²
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Huyện Cam Lâm
3 300 m²
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Huyện Cam Lâm
4 450 m²
Huyện Cam Lâm
240 m²
Huyện Cam Lâm
240 m²
Cam Hải Đông Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
240 m²
Cam Hải Đông Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà