Nhà bán tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

16 kết quả bất động sản
Thị xã Phúc Yên
900 m²
Phúc Yên Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
1 140 m²
Ngọc Thanh Đồng Dè
Thị xã Phúc Yên
1 70,40 m²
Tòa nhà VinaFor 127
Thị xã Phúc Yên
1 60 m²
thôn Đồng zãng xã Ngọc Thanh - Xuân Hòa Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
4 2700 m²
ngõ 20 Đường Phùng Chí Kiên
Thị xã Phúc Yên
4 2700 m²
Thị xã Phúc Yên
2 521 m²
Khu đô thị Đồng Sơn Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1 75,50 m²
Thị xã Phúc Yên
60 m²
nhà nằm trên quốc lộ 2, ngã 3 Tiền Châu (Đối diện Thế giới di động, đối diện đường đi Chèm)
Thị xã Phúc Yên
4 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà