Nhà bán tại Vĩnh Phúc

4 kết quả bất động sản
Vĩnh Yên
100 m²
Khu đô thị Đồng Sơn Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1 75,50 m²
Khu Công nghiệp Khai Quang Khai Quang
Vĩnh Yên
100 m²
Vĩnh Yên
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà