Nhà bán tại Tuyên Quang

10 kết quả bất động sản
Tuyên Quang
75 m²
Tuyên Quang
57,60 m²
Tuyên Quang
75 m²
Quang Trung, Phường Phan Thiết
Tuyên Quang
68,75 m²
Quang Trung, Phường Phan Thiết
Tuyên Quang
70 m²
Quang Trung, Phường Phan Thiết
Tuyên Quang
70 m²
Tuyên Quang
68,75 m²
Tuyên Quang
68,75 m²
Đường Quang Trung
Tuyên Quang
75 m²
Quang Trung
Tuyên Quang
4 125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà