Nhà bán tại Trà Vinh

21 kết quả bất động sản
Trà Vinh
102 m²
Ngã ba chu văn an huỳnh kha
Trà Vinh
4 100 m²
Trà Vinh
160 m²
Trần Phú Thành phố Trà Vinh
Trà Vinh
45 m²
Chu Văn An, P4, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
Trà Vinh
2 70 m²
Chu Văn An Thành phố Trà Vinh
Trà Vinh
2 70 m²
Trà Vinh
3 120 m²
Trà Vinh
3 70 m²
Thành phố Trà Vinh Trà Vinh
Trà Vinh
75 m²
Trà Vinh
5 285 m²
Địa điểm
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà