Bán nhà Tân Bình

13.688 kết quả bất động sản
94 Trương Công Định
Quận Tân Bình
160 m²
Đặng Lộ phường 7
Quận Tân Bình
4 90 m²
Mặt tiền đường Tân hải
Quận Tân Bình
5 360 m²
Quận Tân Bình
5 220 m²
Quận Tân Bình
4 75 m²
Quận Tân Bình
4 78 m²
Quận Tân Bình
132 m²
Quận Tân Bình
100 m²
Quận Tân Bình
5 90 m²
177 Đồng Đen
Quận Tân Bình
4 65 m²
trường chinh p14, tân bình
Quận Tân Bình
136 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà