Bán nhà Tân Bình

12.742 kết quả bất động sản
Quận Tân Bình
2 102 m²
Trường Chinh Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
2 42 m²
61/13 Đất Thánh, Quận Tân Bình
Quận Tân Bình
60 m²
Phường 14 Quận Tân Bình
Quận Tân Bình
3 32 m²
Quận Tân Bình
79,20 m²
8/7 Núi Thành
Quận Tân Bình
4 145 m²
Quận Tân Bình
55 m²
Quận Tân Bình
4 160 m²
Quận Tân Bình
78 m²
Quận Tân Bình
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà