Nhà bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

2.761 kết quả bất động sản
145B Bùi Đình Túy
Quận Bình Thạnh
1 112 m²
Quận Bình Thạnh
80 m²
Bình Thạnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Bình Thạnh
4 53 m²
Quận Bình Thạnh
418,80 m²
Quận Bình Thạnh
89,90 m²
Quận Bình Thạnh
105,60 m²
Quận Bình Thạnh
89,90 m²
Quận Bình Thạnh
78 m²
Quận Bình Thạnh
102 m²
Quận Bình Thạnh
64,80 m²
Nhà MT Đường Vạn Kiếp, P3, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Quận Bình Thạnh
64 m²
Nơ Trang Long
Quận Bình Thạnh
3 120 m²
Quận Bình Thạnh
168 m²
Quận Bình Thạnh
45 m²
Quận Bình Thạnh
85,30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà