Nhà bán tại Phường Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

234 kết quả bất động sản
đường số 12
Quận Bình Tân
3 60,50 m²
Quận Bình Tân
4 80 m²
53 đường 8b
Quận Bình Tân
2 32 m²
Quận Bình Tân
2 53,80 m²
Gò Xoài
Quận Bình Tân
80 m²
Quận Bình Tân
3 30 m²
Quận Bình Tân
3 28 m²
Quận Bình Tân
3 28 m²
Quận Bình Tân
3 30 m²
Quận Bình Tân
3 28 m²
ĐƯỜNG SỐ 14
Quận Bình Tân
44 m²
Gò Xoài Bình Hưng Hòa A
Quận Bình Tân
100 m²
-- Chọn Đường/Phố --
Quận Bình Tân
4 129 m²
-- Chọn Đường/Phố --
Quận Bình Tân
5 190 m²
Quận Bình Tân
145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà