Nhà bán tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1.600 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
177 m²
Quận Bình Tân
144 m²
Quận Bình Tân
76 m²
Quận Bình Tân
115 m²
Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông A, Q Bình Tân
Quận Bình Tân
2 125 m²
Đường Liên khu 5-6 Bình Tân
Quận Bình Tân
3 40 m²
Hương Lộ 2 Bình Trị Đông A
Quận Bình Tân
5 50 m²
Quận Bình Tân
90 m²
Xuân Hồng
Quận Bình Tân
150 m²
Quận Bình Tân
2 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà