Bán nhà Bình Tân

2.801 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
35,50 m²
Quận Bình Tân
250 m²
Quận Bình Tân
4 54 m²
Quận Bình Tân
2 75 m²
Quận Bình Tân
4 50 m²
Quận Bình Tân
2 60 m²
Lê Văn Quới Bình Tân
Quận Bình Tân
6 40 m²
Đường số 8, BHHB, Bình Tân
Quận Bình Tân
2 40 m²
Đường số 4A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh.
Quận Bình Tân
5 84 m²
Quận Bình Tân
6 600 m²
Quận Bình Tân
4 100 m²
Quận Bình Tân
4 54 m²
Quận Bình Tân
4 50 m²
Quận Bình Tân
2 50 m²
Quận Bình Tân
3 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà