Bán nhà Bình Tân

2.801 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
4 80 m²
Quận Bình Tân
2 100 m²
Quận Bình Tân
125 m²
Quận Bình Tân
80 m²
Quận Bình Tân
3 75 m²
Quận Bình Tân
5 100 m²
Quận Bình Tân
10 105 m²
Quận Bình Tân
2 120 m²
Quận Bình Tân
150 m²
Quận Bình Tân
150 m²
Quận Bình Tân
90 m²
Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Bình Tân
260 m²
Quận Bình Tân
3 95 m²
Quận Bình Tân
100 m²
Quận Bình Tân
3 71 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà