Bán nhà Bình Tân

1.610 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
108 m²
634/46Bán nhà đường tỉnh lộ 10,
Quận Bình Tân
2 16 m²
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 384 m²
Đường Liên khu 5-6 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 192 m²
Bình Thành
Quận Bình Tân
4 150 m²
Quận Bình Tân
4 48 m²
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 384 m²
Hoàng Hưng An Lạc A
Quận Bình Tân
80 m²
985/71/1/5B hương lộ 2
Quận Bình Tân
5 152 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 150 m²
Quận Bình Tân
4 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà