Bán nhà Bình Tân

2.378 kết quả bất động sản
liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 160 m²
quan 1
Quận Bình Tân
156 m²
Quận Bình Tân
448 m²
Bình tân
Quận Bình Tân
4 150 m²
Đường Bình Thành Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 211 m²
207 Đường số 6, Bhh B, Bình Tân
Quận Bình Tân
4 64 m²
Quận Bình Tân
2 48,40 m²
Đường số 8 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 218 m²
Đường Liên khu 5-6 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 228 m²
Quận Bình Tân
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà