Bán nhà Bình Tân

2.559 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
4 290 m²
4384 Nguyễn Cửu Phú
Quận Bình Tân
4 100 m²
khu phố 1 phường Tân tạo A, bình tân
Quận Bình Tân
2 108 m²
Quận Bình Tân
3 80 m²
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
2 112 m²
Quận Bình Tân
2 44 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 150 m²
Bình Thành
Quận Bình Tân
4 150 m²
Đường số 6
Quận Bình Tân
4 72 m²
344 Chiến Lược
Quận Bình Tân
3 27 m²
liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà