Bán nhà Bình Tân

2.258 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
210 m²
Quận Bình Tân
2 50 m²
Đường Liên khu 5-6 Bình Tân
Quận Bình Tân
4 228 m²
KDC tên lửa
Quận Bình Tân
4 60 m²
Quận Bình Tân
4 75 m²
hem Lê Văn Quới
Quận Bình Tân
5 80 m²
109 Trương Phước Phan
Quận Bình Tân
3 20 m²
951 hương lộ 2 , bình trị đông a ,quận bình tân
Quận Bình Tân
2 60 m²
Đường Liên khu 5-6 Bình Tân
Quận Bình Tân
4 216 m²
Đường Bình Thành . Quận Bình Tân
Quận Bình Tân
4 214 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà