Bán nhà Bình Tân

2.459 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
4 290 m²
Quận Bình Tân
120 m²
205 Bình Trị Đông
Quận Bình Tân
3 24 m²
634/46 Bán nhà đường tỉnh lộ 10
Quận Bình Tân
2 16 m²
đường 18b mã lò
Quận Bình Tân
3 30 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
4 234 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
4 216 m²
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 298 m²
Quận Bình Tân
3 80 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
4 48 m²
Đường số 6
Quận Bình Tân
4 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà