Bán nhà Bình Tân

1.498 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
176 m²
Quận Bình Tân
5 88 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 180 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
4 234 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 186 m²
85 Đường Liên khu 8-9
Quận Bình Tân
3 65 m²
Đường liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 90 m²
20 / 16 Đường số 5
Quận Bình Tân
2 50 m²
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 80 m²
479 Tân Hòa Đông
Quận Bình Tân
2 24 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà