Bán nhà Quận 9

792 kết quả bất động sản
Quận 9
3 255 m²
250 Lê văn Việt, Tăng nhơn Phú B, Quận 9
Quận 9
3 181 m²
Phước Long B quận 9 thành phố Hồ Chí Minh
Quận 9
1096 m²
đường 185
Quận 9
3 90,60 m²
Đường 102 Tăng Nhơn Phú A
Quận 9
4 90 m²
Quận 9
200 m²
Quận 9
2 100 m²
Quận 9
173 m²
Quận 9
221 m²
Quận 9
333 m²
Quận 9
90 m²
Quận 9
100 m²
Quận 9
238 m²
Quận 9
5 242 m²
Quận 9
182 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà