Nhà bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

208 kết quả bất động sản
Huỳnh Tấn Phát
Huyện Nhà Bè
4 218 m²
Quận 8
2 72 m²
Quận 8
4 240 m²
An Dương Vương - Võ Văn Kiệt
Quận 8
5 150 m²
267 Ba Tơ
Quận 8
10 349 m²
Quận 8
4 68 m²
Quận 8
4 108 m²
Quận 8
4 168 m²
Quận 8
4 52 m²
361/14/15 Bình Đông
Quận 8
2 30 m²
Đường Số 41 phường 16
Quận 8
4 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà