Nhà bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

331 kết quả bất động sản
Đường 41 phường 16
Quận 8
4 144 m²
Mễ Cốc phường 15
Quận 8
4 42 m²
Quận 8
4 150 m²
Quận 8
52 m²
Bến Bình Đông Ho Chi Minh City
Quận 8
4 108 m²
Đường 41 - Phú Định, ngay An Dương Vương - Võ Văn Kiệt
Quận 8
4 135 m²
Quận 8
4 180 m²
Quận 8
4 150 m²
Phú Định
Quận 8
4 120 m²
An Dương Vương
Quận 8
4 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà