Nhà bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

223 kết quả bất động sản
Phạm Thế Hiển
Quận 8
4 168 m²
VVKiệt - Phạm Hùng
Quận 8
5 54 m²
230 Phú Định
Quận 8
4 52 m²
Phạm Hùng P4 - Phạm Thế Hiển P6 Q8
Quận 8
4 50 m²
Đường 41, P16, Q8
Quận 8
4 150 m²
Quận 8
4 122 m²
Phạm Thế Hiển phường 6 và 4 quận 8.
Quận 8
4 168 m²
Quận 8
4 140 m²
Quận 8
4 130 m²
Quận 8
5 53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà