Nhà bán tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1.822 kết quả bất động sản
Quận 7
4 48 m²
49 Lý Phục Man
Quận 7
1 300 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Quận 7
4 160 m²
Quận 7
3 47 m²
Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 7
4 120 m²
Quận 7
4 155 m²
Huỳnh Tấn Phát, TPHCM
Quận 7
110 m²
Quận 7
4 155 m²
Huỳnh Tấn Phát
Quận 7
3 70 m²
Huỳnh Tấn Phát
Quận 7
5 280 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà