Nhà bán tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

213 kết quả bất động sản
Quận 6
6 200 m²
Quận 6
2 42 m²
Quận 6
3 105 m²
hẻm Nguyễn Văn Luông
Quận 6
4 128 m²
Nguyễn Văn Luông
Quận 6
4 168 m²
Bình Phú
Quận 6
6 72 m²
Tân Hóa
Quận 6
2 55 m²
Bình Phú 2
Quận 6
5 50 m²
Quận 6
5 258 m²
102 Số 72
Quận 6
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà