Nhà bán tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

342 kết quả bất động sản
Quận 6
6 560 m²
Quận 6
4 170 m²
Quận 6
150 m²
Quận 6
6 200 m²
Quận 6
5 117 m²
Quận 6
4 56 m²
Bửu Đình
Quận 6
3 54,60 m²
Quận 6
4 45 m²
Nguyễn Đình Chi phường 9
Quận 6
48 m²
Nguyễn Văn Luông
Quận 6
4 168 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà