Nhà bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1.299 kết quả bất động sản
Quận 5
4 123,60 m²
Xóm Chỉ phường 10
Quận 5
6 39 m²
Quận 5
3 210 m²
Phường 15 Quận 5
Quận 5
3 50 m²
Châu Văn Liêm Quận 5
Quận 5
320 m²
Quận 5
467 m²
Phan Văn Trị Hồ Chí Minh
Quận 5
64 m²
Trần Tuấn Khải Hồ Chí Minh
Quận 5
100 m²
Châu Văn Liêm Hồ Chí Minh
Quận 5
182 m²
Trần Bình Trọng Hồ Chí Minh
Quận 5
55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà