Nhà bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1.004 kết quả bất động sản
Quận 5
4 123,60 m²
966 Trần Hưng Đạo
Quận 5
5 76 m²
Hoàng Văn Hợp An Lạc A
Quận 5
1276 m²
Quận 5
61,60 m²
Quận 5
116 m²
Quận 5
36 m²
Quận 5
44 m²
Quận 5
68 m²
Trần Bình Trọng Hồ Chí Minh
Quận 5
35 m²
Quận 5
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà