Bán nhà Quận 5

2.067 kết quả bất động sản
phường 4 Quận 5
Quận 5
181 m²
Quận 5
5 100 m²
Nguyễn Trãi Quận 5
Quận 5
1 103 m²
Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh
Quận 5
4 90 m²
Nguyễn Tri Phương Hồ Chí Minh
Quận 5
100 m²
Cao Đạt phường 1
Quận 5
46 m²
Trần Bình Trọng Hồ Chí Minh
Quận 5
3 54 m²
Phan Văn Trị Quận 5
Quận 5
4 54 m²
Trần Phú Quận 5
Quận 5
3 47 m²
Phan Văn Trị Quận 5
Quận 5
45,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà