Nhà bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

2.165 kết quả bất động sản
Quận 5
287 m²
Quận 5
43 m²
Quận 5
160 m²
Quận 5
4 48 m²
Quận 5
60 m²
Quận 5
243 m²
Quận 5
70 m²
Quận 5
72 m²
Quận 5
68 m²
Quận 5
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà