Nhà bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

163 kết quả bất động sản
Quận 4
6 100 m²
Đoàn Văn Bơ Quận 4
Quận 4
4 100 m²
Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4
Quận 4
2 72 m²
Quận 4
51 m²
Quận 4
7 50 m²
Quận 4
7 50 m²
hẻm 830 đoàn văn bơ, P16, Q4
Quận 4
2 14,20 m²
Quận 4
52 m²
Đường Khánh Hội phường 3
Quận 4
49 m²
830/22/24/2A ĐOÀN VĂN BƠ, P16, QUẬN 4
Quận 4
2 14,20 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà