Nhà bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

2.130 kết quả bất động sản
Quận 3
3 136 m²
Trần Quang Diệu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận 3
70 m²
Lê Văn Sỹ
Quận 3
130 m²
Quận 3
74,30 m²
Võ Văn Tần
Quận 3
3 48 m²
-- Đường / Phố --
Quận 3
150 m²
Trần Quang Diệu phường 14
Quận 3
90 m²
Quận 3
90 m²
Nguyễn Đình Chiểu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận 3
48 m²
Quận 3
57 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà