Nhà bán tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

321 kết quả bất động sản
đường 28 lê văn thịnh
Quận 2
4 76 m²
Quận 2
4 62 m²
Đường Nguyễn Duy Trinh
Quận 2
72 m²
Quận 2
4 260 m²
Nguyễn Thị Định
Quận 2
0 95 m²
Quận 2
120 m²
582B Nguyễn Duy Trinh
Quận 2
4 360 m²
Nguyễn Duy Trinh
Quận 2
4 151 m²
Quận 2
120 m²
Quận 2
89,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà