Nhà bán tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

479 kết quả bất động sản
đường 31C
Quận 2
4 80 m²
Quận 2
120 m²
Bùi Tá Hán Khu đô thị An Phú An Khánh
Quận 2
4 160 m²
Quận 2
5 100 m²
Quận 2
96 m²
Phường Bình Trưng Tây
Quận 2
4 75 m²
27 Mai Chí Thọ
Quận 2
50 m²
Mai Chí Thọ An Phú
Quận 2
4 100 m²
Quận 2
2 100 m²
Quận 2
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà