Nhà bán tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

436 kết quả bất động sản
Quận 2
4 54 m²
Quận 2
5 100 m²
Quận 2
665 m²
Quận 2
120 m²
Quận 2
56 m²
Quận 2
4 243,70 m²
23 lê văn thịnh
Quận 2
3 75 m²
Phường bình trưng đông Q 2
Quận 2
4 54 m²
Phường bình trưng đông Q 2
Quận 2
6 176 m²
Quận 2
113 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà