Nhà bán tại Quận 11

1.584 kết quả bất động sản
200/1A Thái Phiên, P8, Q11
Quận 11
28 m²
136 Lê Đại Hành
Quận 11
67 m²
Quận 11
44 m²
180 Trần Quý
Quận 11
7 91 m²
76A4/7ST đường Thái Phiên, phường 2, quận 11
Quận 11
2 24 m²
Quận 11
5 165 m²
100 Thái Phiên
Quận 11
3 40 m²
Quận 11
39 m²
Quận 11
54 m²
Quận 11
2 31 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà