Nhà bán tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

2.174 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
4 36 m²
Huyện Nhà Bè
2 52 m²
TT. Nhà Bè tt. Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
2 26 m²
Huyện Nhà Bè
2 80 m²
Huỳnh Tấn Phát
Huyện Nhà Bè
4 180 m²
Huyện Nhà Bè
260 m²
2475 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Huyện Nhà Bè
4 80 m²
Hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát tt. Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
4 34,10 m²
1418/118 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Huyện Nhà Bè
4 40 m²
Huyện Nhà Bè
4 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà