Bán nhà Hóc Môn

1.004 kết quả bất động sản
Huyện Hóc Môn
28 400 m²
Huyện Hóc Môn
3 100 m²
Huyện Hóc Môn
3 70 m²
Dương Công Khi
Huyện Hóc Môn
1 280 m²
Huyện Hóc Môn
200 m²
MT Phan Văn hớn
Huyện Hóc Môn
150 m²
Nguyễn Văn Bứa
Huyện Hóc Môn
2 96 m²
49/5B Đường XTT1
Huyện Hóc Môn
160 m²
3/8 ấp Tiền Lân
Huyện Hóc Môn
4 180 m²
Bà Điểm 5
Huyện Hóc Môn
2 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà