Bán nhà Hóc Môn

742 kết quả bất động sản
24C ấp Hậu Lân, cư xá Bà Điểm , Hóc Môn.
Huyện Hóc Môn
18 80,50 m²
Phan Văn Hớn Bà Điểm
Huyện Hóc Môn
5 250 m²
Huyện Hóc Môn
3 200 m²
Nguyễn Thị Sóc Hóc Môn
Huyện Hóc Môn
350 m²
Trần Văn Mười
Huyện Hóc Môn
5 100 m²
Huyện Hóc Môn
2 45,50 m²
Xuân Thới Sơn 12
Huyện Hóc Môn
30 1150 m²
Huyện Hóc Môn
5 100 m²
Bà Điểm 5
Huyện Hóc Môn
2 80 m²
Phan Văn Hớn Bà Điểm
Huyện Hóc Môn
5 300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà