Nhà bán tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

219 kết quả bất động sản
Đường Tam Tân Củ Chi
Huyện Củ Chi
9 180 m²
Huyện Củ Chi
80 m²
Huyện Củ Chi
160 m²
Huyện Củ Chi
2 100 m²
Huyện Củ Chi
2 100 m²
Huyện Củ Chi
3 90 m²
Huyện Củ Chi
2 48 m²
ĐƯỜNG TỈNH LỘ 8
Huyện Củ Chi
2 90 m²
Huyện Củ Chi
135 m²
Huyện Củ Chi
2 40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà