Nhà bán tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

212 kết quả bất động sản
Bình Mỹ Củ Chi
Huyện Củ Chi
2 64 m²
Tỉnh lộ 8
Huyện Củ Chi
3 80 m²
Tỉnh lộ 8 Củ Chi
Huyện Củ Chi
3 80 m²
tam tân
Huyện Củ Chi
2 75 m²
Huyện Củ Chi
960 m²
Huyện Củ Chi
100 m²
Huyện Củ Chi
125 m²
Huyện Củ Chi
2 100 m²
Tân An Hội Củ Chi
Huyện Củ Chi
3 100 m²
Huyện Củ Chi
3 85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà