Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1.447 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 56 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 100 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Huyện Bình Chánh
480 m²
Huyện Bình Chánh
300 m²
Đường số 7 Khu công nghiệp vĩnh lộc A
Huyện Bình Chánh
3 90 m²
Huyện Bình Chánh
2 100 m²
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Trần Văn Giàu
Huyện Bình Chánh
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà