Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1.200 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 56 m²
Huyện Bình Chánh
90 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Trần Văn Giàu
Huyện Bình Chánh
260 m²
Tỉnh lộ 10
Huyện Bình Chánh
2 72 m²
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Huyện Bình Chánh
260 m²
Huyện Bình Chánh
2 42 m²
đường Kênh Hai Dành, Xã Hưng Long
Huyện Bình Chánh
3 150 m²
đường Võ Văn Vân - Pham Văn Hai
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
260 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà