Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1.120 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Phong Phú Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
3 200 m²
Quý Đức Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Huyện Bình Chánh
300 m²
hương lộ 11
Huyện Bình Chánh
3 90 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Huyện Bình Chánh
260 m²
QLO 50, TÂN KIM, GIÁP RANH BÌNH CHÁNH
Huyện Bình Chánh
2 68 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà