Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

986 kết quả bất động sản
Hẻm đẹp khu VIP Phan Tây Hồ, P.07, Q.PN
Quận Phú Nhuận
4 210 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 100 m²
Tỉnh lộ 10
Huyện Bình Chánh
260 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Quốc lộ 50 x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2 52 m²
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
2 28 m²
Huyện Bình Chánh
2 100 m²
Huyện Bình Chánh
72 m²
Đường huyện 80
Huyện Bình Chánh
2 88 m²
Huyện Bình Chánh
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà