Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1.262 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
4 150 m²
Huyện Bình Chánh
2 72 m²
Tỉnh lộ 10 Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
300 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
tỉnh lộ 10
Huyện Bình Chánh
105 m²
Huyện Bình Chánh
80 m²
Huyện Bình Chánh
250 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
2 72 m²
Huyện Bình Chánh
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà