Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1.739 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Huyện Bình Chánh
250 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
2 40 m²
Huyện Bình Chánh
2 100 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Mai Bá Hương
Huyện Bình Chánh
400 m²
Đường Trần Văn Giàu
Huyện Bình Chánh
300 m²
Huyện Bình Chánh
3 100 m²
MT TRẦN VĂN GIÀU
Huyện Bình Chánh
300 m²
Huyện Bình Chánh
4 120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà