Nhà bán tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1.197 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 56 m²
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 80 m²
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Khu Dân Cư Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2 100 m²
Huyện Bình Chánh
300 m²
Huyện Bình Chánh
400 m²
đường Kênh Hai Dành, Xã Hưng Long
Huyện Bình Chánh
3 150 m²
tỉnh lộ 10
Huyện Bình Chánh
105 m²
Tân Kim, Q.Lộ 50, Gần Chợ Qui Đức.
Huyện Bình Chánh
3 52 m²
Đường quốc lộ-50
Huyện Bình Chánh
3 75 m²
Huyện Bình Chánh
4 200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà