Nhà bán tại TP.Hải Phòng

102 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
55 m²
BT05
Quận Kiến An
6 300 m²
Quận Lê Chân
5 42 m²
351 Thiên Lôi
Quận Lê Chân
3 45 m²
Chợ Đôn
Quận Lê Chân
4 60 m²
Miếu Hai Xã Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 63 m²
Vũ Chí Thắng Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 60 m²
Quận Lê Chân
4 60 m²
Quận Lê Chân
71 m²
Quận Lê Chân
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà