Nhà bán tại TP.Hải Phòng

62 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
3 62 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 42 m²
398 Thiên Lôi
Quận Lê Chân
3 45 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 43 m²
Số 1AA, ngõ 39 Lực Hành
Quận Hải An
3 87 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 42 m²
Hoàng Minh Thảo Hải Phòng
Quận Lê Chân
60 m²
Thiên Lôi Hai Phong
Quận Lê Chân
4 50 m²
Quận Lê Chân
3 60 m²
Quận Lê Chân
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà