Nhà bán tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

169 kết quả bất động sản
136 Lạch Tray
Quận Ngô Quyền
60 m²
Lạch Tray Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
45 m²
Lạch Tray Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
50 m²
Quận Ngô Quyền
3 50 m²
Đà Nẵng Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
64 m²
Văn Cao Đằng Giang
Quận Ngô Quyền
65 m²
Lạch Tray Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
70 m²
Quận Ngô Quyền
45 m²
Quận Ngô Quyền
4 70 m²
Quận Ngô Quyền
5 65 m²