Nhà bán tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

66 kết quả bất động sản
2/92 Trần Quang Khải, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Quận Hồng Bàng
4 50 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
200 m²
Quận Hồng Bàng
105 m²
Quận Hồng Bàng
212 m²
Quận Hồng Bàng
200 m²
Quận Hồng Bàng
4 150 m²
Số 1-8 đường chi lăng phường thượng lý quận hồng bàng thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
6 95 m²
Quận Hồng Bàng
216 m²
Quận Hồng Bàng
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà