Nhà bán tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

58 kết quả bất động sản
Số nhà 171 - Đường 208 ( qua cầu An Dương)
Quận Hồng Bàng
132 m²
9/1041 Sở Dầu , Hồng Bàng , hp
Quận Hồng Bàng
3 107 m²
9/1041 Sở Dầu , Hồng Bàng , hp
Quận Hồng Bàng
3 107 m²
9/1041 Sở Dầu , HB, HP
Quận Hồng Bàng
3 120 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
đường Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
4 57 m²
đường Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
4 44 m²
Số nhà 31, đường 5/3 Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
3 100 m²
Thượng Lý Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
112 m²
15 Đào Đô
Quận Hồng Bàng
52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà