Nhà bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

28 kết quả bất động sản
Quận Hải An
3 60 m²
Quận Hải An
40 m²
Quận Hải An
56 m²
Quận Hải An
240 m²
Quận Hải An
200 m²
Quận Hải An
200 m²
Quận Hải An
200 m²
Quận Hải An
240 m²
Quận Hải An
240 m²
Quận Hải An
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà