Nhà bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

152 kết quả bất động sản
Lê Hồng Phong Hải Phòng
Quận Hải An
4 608 m²
Quận Hải An
90 m²
Quận Hải An
40 m²
Quận Hải An
83 m²
Quận Hải An
80 m²
Quận Hải An
60 m²
Quận Hải An
100 m²
Quận Hải An
57 m²
Quận Hải An
4 60 m²
Quận Hải An
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà