Nhà bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

37 kết quả bất động sản
Quận Hải An
45 m²
Quận Hải An
50 m²
Chợ Lũng Đằng Hải
Quận Hải An
3 40 m²
Quận Hải An
45 m²
Quận Hải An
60 m²
141 Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
4 150 m²
Quận Hải An
4 50 m²
số 167 đường Đằng Hải
Quận Hải An
1 170 m²
Quận Hải An
90 m²
Quận Hải An
183 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà