Nhà bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

15 kết quả bất động sản
Quận Hải An
44 m²
Quận Hải An
55 m²
Quận Hải An
3 206 m²
Quận Hải An
126 m²
Quận Hải An
68,80 m²
Quận Hải An
48 m²
Quận Hải An
40 m²
Quận Hải An
43 m²
Quận Hải An
119 m²
Quận Hải An
195 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà